Trainingen en prijzen

PRIJZEN voor alle trainingen:

Individuele training:
€ 38,- per uur

Groepstraining:
2 cursisten: € 25,- per uur per cursist
3 cursisten: € 20,- per uur per cursist
4 of meer cursisten: te bespreken

TRAININGEN

Maatwerktraining NT2
Verbeter uw Nederlands door een individuele training. Op basis van een intakegesprek wordt de inhoud van de cursus vastgesteld. Uw niveau wordt bepaald (A1, A2, B1, B2 of C1 volgens het Raamwerk NT2), en we bespreken welke vaardigheden u wil verbeteren (spreken, luisteren, lezen, schrijven, woordenschat, grammatica, uitspraak). Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Uitspraaktraining
Een korte cursus waarin aandacht besteed wordt aan zaken als goede uitspraak en herkenning van klanken en intonatie. De cursist krijgt een online abonnement op een programma om thuis met uitspraak te oefenen.

Staatexamentraining
Dit is een maatwerktraining, specifiek gericht op de voorbereiding voor Staatsexamen I of II. We oefenen veel met proefexamens. U krijgt strategieën aangereikt om de tijd die u tijdens het Staatsexamen krijgt, optimaal te benutten. Verder kijken welke vaardigheden u nog moet verbeteren, daar focussen we ons op.

Training Nederlands Schrijven
Een training waarin u leert goed Nederlands te schrijven. Deze cursus is ook voor moedertaalsprekers van het Nederlands! We werken aan spelling, u krijgt inzicht in de werkwoordstijden, we kijken naar stijl en naar tekstopbouw.